Forældreevneundersøgelse

 

I en forældreevneundersøgelse rettes fokus mod relationen og samspillet mellem forældre og barn, samt forældreevne til at etablere og indgå i denne relation.
 

Forældreevne vurderes konkret i sammenhæng med kvaliteten af gensidig tilknytning mellem forældre og barnet og ses i lyset af barnets egne personlige karakteristika og sårbarhed/resurser.


 

Om en undersøgelse kan siges:

-          At den er et bestilt stykke arbejde på en given foranledning

-          At den har sit eget indre forløb

-          At undersøgelsen fortages ambulant

-          At undersøgelsens resultater har et fagligt indhold, der sikrer en høj grad af pålidelighed, og at man kan stole på, at undersøgelsens resultat er troværdigt og præcist.

-          I en forældreevneundersøgelse er forældrene/familien i fokus.

 

En forældreevneundersøgelse indeholder følgende temaer:

-          Forældrenes livshistorie og barnets opvækstvilkår (anamnese)

-          Forældrenes omsorgsevner (forældrefunktioner):

a. Evne til at varetage den daglige pasning af barnet/ at tilgodese barnets fysiske behov

b. Evne til at støtte og stimulere barnet

c. Evne til at opfatte barnet og dets behov realistisk og stille krav, der svarer til barnets  alder og udviklingsniveau.

d. Evne til en engageret indlevelse i barnet (i barnets følelse og tanker)

e. Evne til at skelne imellem egne behov og barnets

f. Evne til at tilsidesætte egne behov til fordel for barnets

g. Evne til at kontrollere egne impulser (f.eks. at undlade at lade vrede gå ud over barnet)

h. Evne til at udfolde frustration udløst af barnet eller andre og løse konflikter i samspil med barnet

i. Evne til at give barnet tryg og forudsigelig hverdag

k. Evne til at se konsekvenserne af egne handlinger.
 

      -       Indre og ydre påvirkning af familien:

a. grundlæggende problemer i forældrenes personlighed:

 tilstedeværelse af særlige forhold hos forældrene, f.eks. .kronisk sygdom, misbrug, svære personlighedsforstyrrelser, mentalt retardering

b. aktuelle traumer eller belastninger, som påvirker familiens funktion og forældrenes omsorgsevner

c. uløste traumer, som påvirker familiens funktion og forældrenes omsorgsevner.
 

    -        Vedrørende barnet:

a. umiddelbart indtryk

b. barnets almene sundhedstilstand

c. status på barnets udvikling;

    - fysisk sundhedsmæssige udvikling

    - følelsesmæssige udvikling